Osteopati
En osteopatisk behandling ser olika ut från person till person beroende på konstitution och problemets art. Osteopaten ser och känner vad du har för grundförutsättningar. Genom att följa rörelsemönster och känna var spänningar och låsningar sitter får han insikt om hur rygg, axlar, nacke, ben och armar används och var du har dina starka respektive svaga punkter. Utifrån detta och genom att lyssna på din sjukdomshistoria och ställa frågor sätter osteopaten in den behandling som lämpar sig bäst.
Inom osteopatin finns flera olika behandlingsmetoder men osteopaten arbetar alltid direkt på kroppen med sina händern, inga redskap eller instrument används. Osteopaten följer kroppens naturliga rörelser. Med skonsamma effektiva tekniker som verkar på djupet bearbetas t ex muskler, ligament och bindväv för att återställa den normala funktionen. Behandlingen riktar sig även mot inre organ som mjälte, lever och njurar. När muskelspänningar elimineras och cirkulationen och nervfunktionen normaliseras får kroppen en knuff framåt att läka sig själv. Den osteopatiska behandlingen bryter ett negativt mönster och skapar en förändring som håller i sig, den läkande processen pågår av sig själv upp till en månad efter den sista behandlingen.
Väldigt förenklat går osteopatin ut på att ta frigöra det som hindrar kroppen från att läka men också att att återställa kroppen. Hindret kan sitta i alla delar av kroppen inte bara i leder eller i skelettet. Målet är att få muskler, ligament, bindväv och inre organ att samverka såsom de en gång gjort. Balansen ska återställas så att kroppen kan återfå kontrollen över sina funktioner.
Vill du läsa mer om osteopati? Se: www.osteopatforbundet.se eller: www.alternativmedicin.se klicka vidare till Behandlingsformer – osteopati.