Massage
Klassisk massage används vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling.
Bindvävsmassage är inte massage i vanlig mening. Metoden innebär en töjning av bindväven i huden för att på reflexmässig väg via det autonoma nervsystemet påverka inre organ och funktioner.
De områden terapeuten undersöker för att ställa diagnos är rygg och bäcken. Förändringar i en bindvävszon kan kännas som en nedsatt rörlighet mellan hudlagren, och även ses: som indragna band i huden, flata indragna vävnadsområden, upphöjda vallar runt dessa indragningar eller förändringar av muskulaturen. Läs mer om massage: http://www.alternativmedicin.se klicka vidare till Behandlingsformer – massage.