Kinesiologi
Applied Kinesiology (tillämpad kinesiologi) är en både en diagnosmetod och en behandlingsmetod. Metoden används för att lokalisera kroppens obalanser, ge indikationer om lämplig behandling och att efteråt kontrollera om behandlingen haft önskad effekt.
Applied Kinesiology är den ursprungliga kinesiologiformen som fått ligga till grund för en rad senare vidareutvecklingar och nya behandlingsmetoder. Ordet ”kinesiologi” kommer från grekiskan och betyder ”rörelse-lära” (kinesis och logos) och har inget samband med Kina.
Både inom AK och akupunktur arbetar man utifrån att det finns energisystem i kroppen som binder samman en rad olika organ och kroppsfunktioner. Genom att känna av kroppens muskelreflexer gör terapeuen en kartläggning av hur kroppen och kroppens energisystem fungerar. Utifrån den kunskapen kan han sen välja rätt behandlingsform. Målet är att återställa balansen i kroppen.
Orsaken till att vissa muskler är spända kan vara att andra muskler är för svaga dvs har för lite energi. Inom Applied Kinesiology söker man i första hand stärka den svaga muskeln. (I sjukgymnastik är det vanligt att bearbeta spända muskler för att få dem att slappna av.) För varje rörelse en muskel gör, finns det en motsvarande muskel som gör den motsatta rörelsen. Överspända muskler kan vara kompensationer för de svaga musklerna.

Läs mer om kinesiologi: http://www.alternativmedicin.se klicka vidare till Behandlingsformer – kinesiologi