Första besöket
Första besöket inleds alltid med en gratis undersökning. Du bestämmer själv om du vill fortsätta med behandling.
Genom att följa rörelsemönster och känna var spänningar och låsningar sitter får terapeuten insikt om hur rygg, axlar, nacke, ben och armar används och var du har dina starka respektive svaga punkter. Utifrån detta och genom att lyssna på din sjukdomshistoria och ställa frågor sätter han in den behandling som lämpar sig bäst.
En behandling tar ca en timme. Antalet behandlingar som behövs varierar mycket beroende på din kroppskonstitution och din åkomma. Ett problem som du dragits med i kanske 20 år tar längre tid att lösa upp än något du haft en kortare tid.