Akupunktur
Akupunktur är en av behandlingsformerna inom Traditionell Kinesisk Medicin. Mycket tunna sterila engångsnålar sticks genom huden på specifika punkter. Du kan därvid känna ett litet stick och därefter en svag kramp eller ömhet. Varje punkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter väljs vid olika åkommor. Inom TCM behandlas hela människan, inte bara enstaka symtom, terapeuten frågar därför om din medicinska och allmännaa bakgrund för att förstå sjukdomsorsaken och välja en individuellt anpassad behandling.
Terapeuten på AAA-kliniken, Hans Ericson har en gedigen utbildning i TCM och uppnår mycket goda resultat utan att orsaka skadliga biverkningar.
Akupunktur inom TCM går ut på att stimulering av vissa punkter på huden påverkar olika organ och funktioner i kroppen, och att man på det sättet kan reglera olika störningar. Fram till i dag har ca 2 000 punkter, s.k. retnings- eller akupunkturpunkter, upptäckts. Av dessa är 360 relativt vanliga i behandling.
Utifrån denna erfarenhet av punkternas verkan sammanställdes teorin om ledningsbanor dem emellan, de s.k. meridianerna (chin). I dessa kanaler flödar chi eller qi, livsenergin. Chi finns överallt i kroppen, men är koncentrerad till meridianerna. Vid akupunkturpunkterna når denna energi kroppsytan och är mer tillgänglig för behandling.
Avsikten med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen: lösa upp energiblockeringar, leda bort överflöd av energi från vissa områden till områden med för litet energi. Målet är att nå energetisk balans.
Vill du läsa mer om akupunktur? Se: http://www.alternativmedicin.se klicka vidare till Behandlingsformer – akupunktur